Náš tým

ŠTĚPÁN TVRDÝ

managing director
předseda investičního výboru

Štěpán působí v NWD jako ředitel společnosti a hlavní investiční manažer. Je zodpovědný za řízení a rozvoj společnosti NWD Private Asset Management a spolupráci s českými i mezinárodními finančními institucemi. Rovněž jako vedoucí člen investičního výboru se podílí na investiční strategii a jejím vyhodnocování. Svou kariéru zahájil v roce 1994 ve společnosti Agrobanka Praha jako specialista obchodování s cennými papíry. V letech 1996 až 2000 pracoval pro Českou spořitelnu a později pro Konsolidační banku Praha, kde se podílel na mezibankovních operacích s dluhopisy, pokladničními poukázkami a devizami. V roce 2000 stál u zrodu projektu CitiGold Wealth Management v české pobočce Citibank v divizi privátního bankovnictví, kde se zaměřoval na oblast investičního poradenství pro bonitní klientelu. Později byl zodpovědný i za segment investičních produktů Citibank v ČR a podílel se též na vývoji nových investičních nástrojů pro privátní klienty. Štěpán je držitelem makléřské licence ČNB s rozsahem na deriváty a je porotcem Finanční akademie Zlaté koruny.

e-mail: tvrdy@nwdpam.cz

 

TOMÁŠ ŘÍHA

senior investment manager
člen investičního výboru

Tomáš je člen investičního výboru a je zodpovědný za péči o stávající klientelu, především správu a administraci portfolií, realizaci investiční strategie a poradenství v oblasti investičních nástrojů. V bankovním sektoru působí od roku 2003, před příchodem do NWD pracoval v HypoVereinsbank a v Komerční bance jako investiční specialista. Tomáš vystudoval finance na Vysoké škole finanční a správní a je držitelem certifikace ČNB vázaného zástupce č.j. 2010/10676/570, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele č. 201489PPZ.

e-mail: riha@nwdpam.cz

 

 

RADKO MATYÁŠ

analytik
člen investičního výboru

Radko je členem investičního výboru a působí v NWD jako analytik. Kromě vývoje a správy interních systémů a reportingu má na starosti také modelaci portfolií a podílí se na tvorbě investiční strategie. V oblasti investic a kapitálových trhů působí již od studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a postupně nasbíral zkušenosti s obchodováním s cennými papíry na vlastní účet, správou portfolia a analýzou investičních příležitostí v rámci hedge fondu a v neposlední řadě i řízením produktů investičního bankovnictví v Komerční bance.

e-mail: matyas@nwdpam.cz

 

KAREL HLAVÁČEK

manažer M&A

Karel pracuje v NWD jako investiční manažer. V oboru investičního bankovnictví působí 17 let. Svou kariéru zahájil v roce 2000 ve společnosti CA IB Securities, a.s. jako právník obchodníka s cennými papíry. Od roku 2003 získával zkušenosti v CA IB a UniCredit v týmu specializovaném na primární emise akcií a poradenství při fúzích a akvizicích, později se stal jeho ředitelem. Na této pozici se podílel na mnoha úspěšně uzavřených transakcích velkých a středně velkých společností v České republice i v Evropě v oblastech energetiky, strojírenství, nemovitostí, telekomunikací, logistiky a cestovního ruchu. Karel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

e-mail: hlavacek@nwdpam.cz

.
...
...

JANA KYSELOVÁ

právník a compliance officer

Jana pracuje pro NWD PAM jako právník a compliance officer. Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 získávala své zkušenosti jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Kříž, Bělina & spol. Od roku 2011 spolupracovala jako advokát s KŠD Legal advokátní kancelář, kde nabyla rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexních právních auditů pro významné české i mezinárodní společnosti a poskytovala právní podporu při realizaci jejich obchodních projektů. V současné době působí jako samostatný advokát a specializuje se, mimo jiné, i na oblast podnikání na kapitálovém trhu a oblast pojišťovnictví. Advokát zapsaný u ČAK pod ev.č. 13555.

e-mail: kyselova@nwdpam.cz

 

KATEŘINA MARTÍNKOVÁ

operations

Kateřina působí v NWD na pozici finančního managera, je zodpovědná za vedení firemních financí a účetních záležitostí, podílí se na přípravě reportingu a rovněž na komunikaci s institucemi státní správy. Své předešlé pracovní zkušenosti nabyla ve společnosti Autec Group a.s., kde měla na starosti péči o klíčové zákazníky, reporting a  správu finančních výkazů a dokumentace.

e-mail: martinkova@nwdpam.cz

 

VERONIKA KONVALINKOVÁ

hypoteční a úvěrový specialista

Veronika působí v NWD na pozici úvěrového a hypotečního specialisty. Našim klientům poskytuje komplexní péči v oblasti privátního či korporátního financování. V roce 1997 vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 se začala profesně orientovat na zprostředkování finančních produktů, nejprve v soukromé, později v korporátní sféře. Dnes zajišťuje Veronika správu početného portfolia klientů zejména v oblasti hypoték a firemních úvěrů. Je držitelem licence č. 015755PPZ u ČNB.

e-mail: konvalinkova@nwdpam.cz